Βήματα Διαγωνισμού

1. Follow @wishsnacks
2.Follow @sofeto.gr
2.Tag 1 φίλο/φίλη σας στα σχόλια κάτω από το : Video

Πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν :

Από 1 Πασχαλινό Κουτί με Πραλίνες Φουντουκιού Wish Spread στη Νέα, Ανανεωμένη
και πλήρως Ανακυκλώσιμη συσκευασία!

'Οροι και προυποθέσεις ορθής συμμετοχής

1.Τίτλος Διαγωνισμού

“Πασχαλινά Τσουρέκια με Wish Spread”

2. Διοργανώτρια

Η εταιρία με την επωνυμία «Atcare ΕΠΕ » (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει
στο Περιστέρι, Αρτεμισίου 83 & Αθαμανίας, 121 35 και δραστηριοποιείται με
το εμπόριο Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων & Υπηρεσιών,
διοργανώνει διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Instagram
υπό τους κάτωθι όρους.

3.Τρόπος συμμετοχής

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τη σελίδα Sofeto.gr

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα βήματα 1 & 2.

4. Εξαιρέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών
στην Ελλάδα , εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία.

5. Λήξη Διαγωνισμού- Ανακοίνωση Νικητών

O διαγωνισμός λήγει στις 03/04 (23:59) και η ανακοίνωση των
νικητών θα γίνει 04/04.

6. Νικητές-Δώρα Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει πέντε (5) νικητές.

Ο καθένας από αυτούς θα κερδίσει (1) δώρο:

Από 1 Πασχαλινό Κουτί με Πραλίνες Φουντουκιού Wish Spread στη Νέα, Ανανεωμένη
και πλήρως Ανακυκλώσιμη συσκευασία.Το δώρο δεν δύναται να ανταλλαγεί με άλλο
δώρο ή χρηματικό ποσό.

7. Κληρώσεις Νικητών

Oι νικητές θα προκύψουν με ηλεκτρονική
κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 04/04/2018

8. Ανακοίνωση Νικητών

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί έως με τη δημοσίευση των ονομάτων
τους ως χρηστών του Instagram στη σελίδα @wishsnacks

9. Ενημέρωση των Νικητών

Οι νικητές ενημερώνονται από την εταιρεία με δημοσίευση/post
που θα ανακοινώνει την λήξη του διαγωνισμού και τα ονόματα των νικητών αλλά και
με προσωπικό μήνυμα . Στο μήνυμα, οι νικητές καλούνται να ενημερώσουν την
Εταιρεία μέσω προσωπικού μηνύματος και πάντως εντός 14 ημερών , για τα πλήρη
στοιχεία τους , που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αποστολής των δώρων.

Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, η συμμετοχή θεωρείται άκυρη.

10. Παραλαβή Δώρων από Νικητές

Όλα τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της εταιρίας διανομής που
συνεργάζεται η διοργανώτρια Εταιρία. Η αποστολή των δώρων επιβαρύνει οικονομικά
την Εταιρεία.

11. Λοιποί ‘Οροι Συμμετοχής

Α. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή
συναίνεσή τους στην Εταιρία να αναρτήσει και να διατηρήσει αναρτημένα τα
ονόματά τους ως χρηστών του Instagram στη δημοσίευση ανακοίνωσης των νικητών.

Β. Η διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να ακυρώσει όποιον συμμετέχοντα δημοσιεύει
υλικό που προσβάλλει ή αντικρούεται στους όρους του διαγωνισμού ή στα χρηστά
ήθη της Εταιρίας.

Γ. Αυτή η ενέργεια δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή σχετίζεται
κατ' οιοδήποτε τρόπο με το Instagram. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα
πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρία. Κατανοείτε ότι παρέχετε τα προσωπικά σας
στοιχεία στην Εταιρία και όχι στο Instagram .

Καλή επιτυχία !