Μεγάλος διαγωνισμός « WishBars και Διαχείριση βάρους Καλοκαίρι 2017 ».

To μόνο που θα χρειαστεί είναι να ακουλουθήσετε τα 3 βήματα και... μπήκατε στην κλήρωση :

1. Like στην σελίδα Wish Sugarfree Chocolate & Bars

2. Like στη σελίδα ForaDiamond

3. Share (Δημόσια κοινοποίηση) το post του διαγωνισμού

Δεκαπέντε (15 ) νικητές θα κερδίσουν :

Μια (1) ελβετική ζυγαριά ακριβείας Foracare 7σε1 με Bluetooth με το ειδικά σχεδιασμένο application iFora WS .'Ενα Δώρο αξίας 120€ από τη ForaCare Swiss . 

Η ημερομηνία λήξης διαγωνισμού είναι 31/5.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την Παρασκευή 2 Ιουνίου μέσα από τη σελίδα @wishbars.

Ο διαγωνισμός ισχύει για Ελλάδα και Κύπρο.

 

Όροι & προϋποθέσεις ορθής συμμετοχής για το Facebook

 1.Τίτλος Διαγωνισμού

“ Wishbars & Διαχείριση βάρους Καλοκαίρι 2017 ”

2. Διοργανώτρια

Η εταιρία με την επωνυμία «Atcare ΕΠΕ » (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στο Περιστέρι, Αρτεμισίου 83 & Αθαμανίας, 121 35 και δραστηριοποιείται με το εμπόριο Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων & Υπηρεσιών,διοργανώνει διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Facebook και το Instagram υπό τους κάτωθι όρους.

3.Τρόπος συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα βήματα 1 & 2 & 3 ,δηλαδή Like στις  2 σελίδες που προαναφέρονται  & Share το post του διαγωνισμού

Η Κοινοποίηση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένη «Δημόσια» και ενεργή τουλάχιστον μέχρι το τέλους του
διαγωνισμού, όπου και θα μπουν οι συμμετοχές στην κληρωτίδα.

4. Εξαιρέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών σε Ελλάδα και Κύπρο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία.

5. Έναρξη – Λήξη Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη σελίδα Facebook Wish Sugarfree Chocolate and Bars.

Η ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού είναι 8/5 και η ημερομηνία λήξης είναι 31/5.

6. Νικητές-Δώρα Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει τρεις (15) νικητές.

Ο καθένας από αυτούς θα κερδίσει ένα (1) δώρο: Μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Foracare 7σε1 με Bluetooth .

Το δώρο δεν δύναται να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

7. Κληρώσεις Νικητών

Oι νικητές θα προκύψουν με χειροκίνητη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/6.

8. Ανακοίνωση Νικητών

Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί έως τις 2/6 με δημοσίευση των ονομάτων τους ως χρηστών του Facebook στην σελίδα Wish Sugarfree Chocolate & Bars

9. Ενημέρωση των Νικητών

Οι νικητές ενημερώνονται από το διαχειριστή του διαγωνισμού με δημοσίευση/post που θα ενημερώνει για την λήξη του διαγωνισμού και τα ονόματα των νικητών αλλά και με προσωπικό μήνυμα . Στο μήνυμα καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού
μηνύματος στη σελίδα του Facebook προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους.

Οι νικητές καλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία μέσω προσωπικού μηνύματος για τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της αποστολής, εντός 14 ημερών. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, η συμμετοχή θεωρείται
άκυρη.

10. Παραλαβή Δώρων από Νικητές

Όλα τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της εταιρίας διανομής που συνεργάζεται η διοργανώτρια Εταιρία. Η αποστολή των δώρων επιβαρύνει οικονομικά την Εταιρεία.

11. Λοιποί ‘Οροι Συμμετοχής

Α. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στην Εταιρία να
αναρτήσει και να διατηρήσει αναρτημένα τα ονόματά τους ως χρηστών του Facebook
στη δημοσίευση ανακοίνωσης των νικητών.

Β. Η διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να ακυρώσει όποιον συμμετέχοντα δημοσιεύει υλικό που προσβάλλει ή αντικρούεται στους όρους του διαγωνισμού ή στα χρηστά ήθη της Εταιρίας.

Γ. Αυτή η ενέργεια δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή σχετίζεται κατ' οιοδήποτε τρόπο με το Facebook. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα
πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρία. Κατανοείτε ότι παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Εταιρία και όχι στο Facebook.